Skip to main content

FJR Studiedag 2015 Zorg over de Jeugdzorg

Op 1 januari 2015 zijn de Jeugdwet en de Herziening Kinderbeschermingsmaatregelen in werking getreden. Met beide wetten is de organisatie van de jeugdhulp ingrijpend veranderd. Ook het systeem van kinderbeschermingsmaatregelen is fundamenteel aangepast.

Belangrijke grondbeginselen zijn dat er meer aandacht dient te zijn voor vroegsignalering en preventie, meer nadruk op wat ouders en kinderen zelf kunnen oplossen, zo nodig met ondersteuning van hun sociaal netwerk en meer nadruk op normalisering. Hoe gemeenten hun nieuwe rol gaan invullen zal in de komende periode blijken, maar ook of het lukt om de transformatie, de andere attitude van professionals en burgers, vorm te geven.

Beide wetten laten ruimte op onderdelen voor gemeenten en uitvoerende organisaties om naar eigen inzicht zaken te regelen. Dat sluit aan bij de gedachte dat hulp dicht bij de burger moet worden georganiseerd, rekening houdend met de lokale mogelijkheden, maar roept tevens vragen op.

Zo is er discussie over de interpretatie van de aanvaardbare termijn in de kinderbeschermingsmaatregelen, er zijn vragen over de verleningsbeslissing, over de rol van gecertificeerde instelling, maar ook de wijze waarop invulling wordt gegeven aan privacyaspecten is niet helder. Meer algemeen is de vraag of de beoogde veranderingen kunnen worden gerealiseerd met de beschikbare budgetten en of de wetgeving nu conform internationale bepalingen is.

Tijdens deze studiedag wordt, onder leiding van dagvoorzitter Wim Slot, op deze aspecten ingegaan. Na vier plenaire lezingen van Mariëlle Bruning, Reinier Feiner, Christine Jeppesen-de Boer en Viviane Dorenberg volgen workshops waarin dieper op de materie in wordt gegaan. De thema’s van de workshops zijn: de rol van de GI, de aanvaardbare termijn, de verleningsbeslissing en als vierde de rol van de kinderrechter.

De studiedag vindt plaats op 4 juni 2015 in Van der Valk Hotel Breukelen, van 10.00 uur tot 16.45 uur. In het kader van de verordening op de vakbekwaamheid (PO) kan de bijeenkomst door advocaten bij de NOVA worden opgevoerd (5 PO Juridisch)

Programma

Ochtend

10.00-10.10: Introductie door dagvoorzitter Wim Slot
10.10-10.35: Mariëlle Bruning (hoogleraar Leiden), eerste ervaringen, discussiepunten
10.35-11.00: Reinier Feiner (advocaat Rotterdam): spanning tussen eerder ingrijpen en versterken eigen kracht
11.00-11.25: Christina Jeppesen de Boer (universitair docent) Voldoet het systeem aan internationale kaders?
11.25-11.50: Viviane Dorenberg (wetenschappelijk docent en onderzoeker VU/VUmc), Privacy aspecten
11.50-12.45: Discussie
12.45-13.30: Pauze

Middag

13.30-14.30: 1e ronde workshops
14.30-15.00: pauze
15.00-16.00: 2e ronde workshops
16.10-16.45: afsluiting dagvoorzitter

Workshops

Workshop 1: de aanvaardbare termijn (Adrianne van Rheenen, gedragsdeskundige RvdK)
Workshop 2: de rol van de gemeente/verleningsbeslissing (Lieske de Jongh, advocaat)
Workshop 3: de rol van de kinderrechter (Gea Brands, kinderrechter)
Workshop 4: integraliteit van jeugdhulp (Jan-Dirk Sprokkereef, directeur Samen Veilig Midden-Nederland)

Praktische gegevens

Datum, tijd en locatie

Donderdag 4 juni 2015 van 10.00 uur tot 16.45 uur in Hotel Van der Valk Breukelen.

Kosten voor deelname

Kosten voor deelname bedragen 175 euro voor niet-leden. Leden van de vereniging FJR betalen 125 euro. Studenten betalen 50 euro.

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot 14 mei 2015

Erkenning / opleidingspunten

In het kader van de verordening op de vakbekwaamheid (PO) kan de bijeenkomst door advocaten bij de NOVA worden opgevoerd (5 PO Juridisch)