Skip to main content

Klachtenreglement

Klachten over de studie(mid)dag moeten schriftelijk worden ingediend en gericht aan:

Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht

t.a.v. het bestuur

Postbus 65707

2506 EA DEN HAAG