De Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht

Het recht is nergens zo dichtbij de mens als in het familie- en jeugdrecht. De Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht heeft ten doel het bevorderen van de studie van het familie- en jeugdrecht in de meest ruime zin.

Lees verder...

Uitreiking van FJR-prijs aan Naomi Spalter, Grondslagen van partneralimentatie

Uitreiking van FJR-prijs aan Naomi Spalter, Grondslagen van partneralimentatie

Tekst (vervolg)

Door te onderzoeken wat de wetgever voor ogen heeft gestaan, welke theoretische basis er mogelijk is, wat de opvatting is onder de Nederlandse bevolking, welke grondslagen in het Belgische en in het Duitse recht worden gehanteerd, en wat bestudering van de CEFL-principes oplevert, wordt door schrijfster onderzocht of lessen te leren zijn voor het Nederlandse alimentatierecht. Zij levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het alimentatierecht tussen gewezen partners. Daarbij is het doel vooral een dogmatisch doel, namelijk naar de theoretische grondslagen van het alimentatierecht.

Schrijfster heeft een duidelijk eigen mening over de materie gevormd en zij geeft de lezer een duidelijke conclusie mee.

Het boek is zeer helder en goed geschreven. Het heeft een mooie layout, en kent veel tabellen en schematische overzichten. Al met al een indrukwekkend en informatief boek, dat voor de rechtspraktijk interessant is.

Share this recipe