De Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht

Het recht is nergens zo dichtbij de mens als in het familie- en jeugdrecht. De Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht heeft ten doel het bevorderen van de studie van het familie- en jeugdrecht in de meest ruime zin.

Lees verder...

FJR studiemiddag 2017

Tekst (vervolg)

Programma:

13:00 – 13:30: Ontvangst

13:30 – 15:00: Lezingen en vragen

15:00 – 15:15: Pauze

15:15 – 16:30: Lezingen met aansluitend een borrel

Sprekers:

  • Prof. dr. Micha de Winter: “Opgroeien in een ingewikkelde wereld”
  • Mr. drs. Yannick van den Brink: ”Besluitvorming in het jeugdstrafrecht – fundamentele rechten en ‘pedagogische effectiviteit’”
  • Prof. dr. Hanna Swaab: “Het ontwikkelde brein en de complexe samenleving”
  • Prof. mr. Isabeth Mijnarends: “Hoe moet het jeugdstrafrecht zich gaan verhouden tot een veranderende samenleving”

De studiemiddag is gratis toegankelijk. Leden ontvangen een email met daarin de mogelijkheid tot aanmelden. Voor vragen: info@fjr.nu

Voor de advocatuur geldt artikel 2 van de Verordening. De behaalde punten dienen door de advocaat zelf op het CCV-formulier te worden aangetekend. U ontvangt een certificaat van deelname waarop het aantal PO punten is vermeld, 1 PO Juridisch en 1 PO Vaardigheid.

Share this recipe