Skip to main content

Congres 40 jaar Familie en Jeugdrecht – ‘Emancipatie in het familierecht’

Op donderdag 13 juni 2019 vindt van 9.30 - 17.00 uur, centraal in Nederland, het congres plaats over het personen- en familierecht naar aanleiding van het 40-jarig bestaan van het Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (FJR).

Bij dit heuglijke feit staan we tijdens het congres stil door een terugblik op 40 jaar ontwikkelingen op het brede terrein van het personen- familie- en jeugdrecht en we kijken vooruit naar wat ons (mogelijk) te wachten staat. Dit doen we aan de hand van het thema ‘emancipatie in het familierecht’. Emancipatie heeft veel goede kanten, maar roept ook nieuwe problemen op. Het leidt tot spanning, toenemende complexiteit en fragmentatie. Onderwerpen die onder meer op de agenda staan zijn: veranderingen in de rechtspraktijk van het familierecht, de invloed van mensenrechten op het familierecht, partnerrelaties, bescherming en autonomie van ouderen en van kinderen en nog veel meer.

Dit congres wordt georganiseerd door de Vereniging FJR en de redactie van FJR en wordt mede mogelijk gemaakt door Wolters Kluwer.

PROGRAMMA

Inloop 09.30 – 10.00 uur

Plenair 10.00 – 12.00 uur

10.00 – 10.10 uur Prof. Wendy Schrama (hoogleraar familierecht UCERF): Opening
10.10 – 10.30 uur Prof. Jaap Doek (een van de oprichters van FJR, emeritus hoogleraar Familie- en Jeugdrecht VU Amsterdam, gewezen lid en voorzitter VN Comité inzake de rechten van het kind): Over de oprichting van FJR
10.30 – 11.15 uur Mr. Toine de Bie (senior raadsheer hof Amsterdam en docent privaatrecht aan de UvA): Veranderingen in de rechtspraktijk van het familierecht
11.15 – 12.00 uur Prof. Caroline Forder: De invloed van mensenrechten op de ontwikkeling van het familierecht

Lunch 12.00- 13.00 uur

Workshop ronde 1: 13.00 – 14.15 uur

  1. Privacy en kinderen in het familierecht– prof. Mariëlle Bruning (hoogleraar Jeugdrecht, Universiteit Leiden) en mr. Eva de Vries (advocaat gespecialiseerd in privacy en data protection, Solv Advocaten)
  2. Nieuwe techniek, nieuwe families? Over voortplantingstechnieken en meerouderschap – prof. Annelien Bredenoord (hoogleraar ethiek van biomedische innovatie UMCU) en prof. Ingrid Boone (hoogleraar familierecht KULeuven)
  3. Communicatie en kinderparticipatie: Kindvriendelijke taal – dr. Stephanie Rap (universitair docent bij Jeugdrecht, Universiteit Leiden) en mr. Jan Bram de Groot ( senior raadsheer gerechtshof Arnhem-Leeuwarden)
  4. Emancipatie in het IPR: van Chelouche/Van Leer naar de EU-Verordening huwelijksvermogensstelsels - prof. Fatih Ibili (raadsheer hof Den Haag en Hoogleraar Personen-, familie- en jeugdrecht RUG) en Sandra Verburgt (advocaat Internationaal Familierecht bij Delissen Martens)

Workshop ronde 2: 14.30 – 15.45 uur

  1. Jeugdstrafrecht – Van Anneveldt tot adolescentenstrafrecht: 40 jaar sanctierecht voor jeugdigen Han Bartels (raadsheer Hof Den Haag) & prof. Ton Liefaard (hoogleraar kinderrechten, UL)
  2. Zorg voor kinderen en de veranderende rol van de hulpverlener: Goos Cardol (onderzoeker/senior docent bij de Zuyd Hogeschool) en Lennie Haarsma (maatschappelijk werker en jurist)
  3. Relatierecht 40 jaar later: is liefde nog juridisch relevant? Reflectie vanuit wetenschap en praktijk, prof. Wendy Schrama, hoogleraar familierecht en rechtsvergelijking, UCERF, UU & mr. Fleur Oirbans, advocaat & scheidingsmediator bij Uiteen - Kantoor voor Familie- en erfrecht
  4. Ondersteuning en vertegenwoordiging van ouderen, prof. Kees Blankman, Bijzonder hoogleraar Juridische bescherming van ouderen en meerderjarigen met beperkingen & mr. dr. Hans ter Haar, universitair docent notarieel recht

Plenair 16.00 -17.00 uur

16.00 – 16.30 uur mr. Sylvia Wortmann (lid Raad van State): Familierecht tussen flexibiliteit en normativiteit
16.30 – 17.00 uur prof. Ruben van Gaalen (Senior statistisch onderzoeker CBS/Bijzonder hoogleraar Sociologie/UvA): Opgroeien in Nederland: Wordt gezinsstabiliteit een schaars goed?

Borrel 17.00 – 17.45 uur

Praktische gegevens

Donderdag 13 juni 2019 van 10.00 tot 17.00 uur in Hotel Van der Valk Breukelen.

Deelname (kosten)

Voor aanmelden klik hier
Leden van de Vereniging FJR betalen € 125,-, niet leden betalen € 175,-
Voor studenten is het tarief vastgesteld op € 50,-

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot 30 mei 2019

Erkenning/opleidingspunten

Voor de advocatuur geldt artikel 2 van de Verordening. De behaalde punten dienen door de advocaat zelf op het CCV-formulier te worden aangetekend. U ontvangt een certificaat van deelname waarop het aantal PO punten is vermeld (5 PO juridisch).