Gedichten en een lied over scheiding

Het Huwelijk

Toen hij bespeurde hoe de nevel van de tijd
in d'ogen van zijn vrouw de vonken uit kwam doven,
haar wangen had verweerd, haar voorhoofd had doorkloven
toen wendde hij zich af en vrat zich op van spijt.

Hij vloekte en ging te keer en trok zich bij de baard
en mat haar met de blik, maar kon niet meer begeren,
hij zag de grootse zonde in duivelsplicht verkeren
en hoe zij tot hem opkeek als een stervend paard.

Maar sterven deed zij niet, al zoog zijn helse mond
het merg uit haar gebeente, dat haar toch bleef dragen.
Zij dorst niet spreken meer, niet vragen of niet klagen,
en rilde waar zij stond, maar leefde en bleef gezond.

Hij dacht: ik sla haar dood en steek het huis in brand.
Ik moet de schimmel van mijn stramme voeten wassen
en rennen door het vuur en door het water plassen
tot bij een ander lief in enig ander land.

Maar doodslaan deed hij niet, want tussen droom en daad
staan wetten in de weg en praktische bezwaren,
en ook weemoedigheid, die niemand kan verklaren,
en die des avonds komt, wanneer men slapen gaat.

Zo gingen jaren heen. De kindren werden groot
en zagen dat de man die zij hun vader heetten,
bewegingloos en zwijgend bij het vuur gezeten,
een godvergeten en vervaarlijke aanblik bood.

uit: Verzen van Willem Elsschot (1882-1960)

Gerrit de Kindergieter

Wel, meester Bokje-buur, die eertijds lekke goten
Zo knap en handig wist te stoppen met soldeer,
Hoe neemt dat handwerk, man, met u zo slinksen keer?
Hoe heb je met je bout zo onbesuisd gestoten
Op Truitje's waterbuis, en helpt dat gat aan 't lekken
Veel slimmer als het placht? Want daar eerst door die scheur
Alleen maar water droop, kruipt nu een kindje deur.
Hadt gij nu lood genoeg om zulk een gat te dekken,
Dan stond gij stout, mevriend; maar zal 't niet mooglijk wezen;
Dus zal 't u best zijn, en geraân,
Gelijk gij nog eens hebt gedaan,
Dat kinder-lekkend gast met zilver te genezen.
Doch ben je nu geen domme weetniet,
Zo wil je meid nooit weer solderen;
Of zo 't uw vlees al mocht begeren,
Zo maak je boutje toch zo heet niet.
Pas, pas wat beter op uw werk
En gaat voor 't zingen uit de kerk.

Jan Goeree (1670-1731)

 

Damian Rice - 9 Crimes (over ontrouw)

The Pina Colada Song (over gebrekkige communicatie)