De Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht

Het recht is nergens zo dichtbij de mens als in het familie- en jeugdrecht. De Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht heeft ten doel het bevorderen van de studie van het familie- en jeugdrecht in de meest ruime zin.

Lees verder...

Studiedag

FJR en NIP Studiedag 2017 Ouderschap in de 21ste eeuw

Datum: donderdag, 15 juni 2017 | Locatie: Breukelen

Op 15 juni 2017 organiseren de Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht en de sector Jeugd van het NIP in Hotel Van der Valk Breukelen een studiedag met als titel “Ouderschap in de 21ste eeuw”.

“Ieder kind heeft er belang bij dat zijn juridische positie zoveel als mogelijk vanaf zijn geboorte is geregeld. De vele verschillende gezinssituaties die vandaag de dag in Nederland voorkomen, maken het nodig dat wetgeving en beleid op het terrein van ouderschap en gezag worden aangepast.” Dat schrijft de Staatscommissie Herijking ouderschap in haar rapport ‘Kind en ouders in de 21ste eeuw’ van december 2016.


FJR Studiedag 2016 Toegang tot het recht voor minderjarigen

Datum: donderdag, 02 juni 2016 | Locatie: Breukelen

Op donderdag 2 juni 2016 organiseert de Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht in Hotel Van der Valk Breukelen een studiedag met als titel “Toegang tot het recht voor minderjarigen”.

De rechtspositie van de minderjarige staat de afgelopen jaren weer volledig in de spotlights. De afgelopen anderhalf jaar heeft de Hoge Raad twee beschikkingen gewezen waarin de toegang tot het recht voor minderjarigen centraal stond. Menig onderzoek wordt gedaan naar de vraag of het Nederlandse recht wel in overeenstemming is met de internationale verdragen en bij de Rechtbank West Brabant loopt een pilot naar de gedragskundige als bijzondere curator.


FJR Studiedag 2015 Zorg over de Jeugdzorg

Datum: donderdag, 04 juni 2015 | Locatie: Breukelen

Op 1 januari 2015 zijn de Jeugdwet en de Herziening Kinderbeschermingsmaatregelen in werking getreden. Met beide wetten is de organisatie van de jeugdhulp ingrijpend veranderd. Ook het systeem van kinderbeschermingsmaatregelen is fundamenteel aangepast.

Belangrijke grondbeginselen zijn dat er meer aandacht dient te zijn voor vroegsignalering en preventie, meer nadruk op wat ouders en kinderen zelf kunnen oplossen, zo nodig met ondersteuning van hun sociaal netwerk en meer nadruk op normalisering. Hoe gemeenten hun nieuwe rol gaan invullen zal in de komende periode blijken, maar ook of het lukt om de transformatie, de andere attitude van professionals en burgers, vorm te geven.


FJR Studiedag 2014 De positie van het kind in een vechtscheiding

Datum: donderdag, 05 juni 2014 | Locatie: Breukelen

In 2009 is de Wet voortgezet ouderschap in werking getreden. Eén van de uitgangspunten van deze wet is dat het voor de ontwikkeling van het kind belangrijk is dat het, ook na een scheiding, contact heeft met beide ouders en dat de ouders zich gezamenlijk verantwoordelijk blijven voelen voor zijn verzorging, opvoeding en ontwikkeling. Om conflicten te beperken zijn ouders verplicht hierover voorafgaand aan de echtscheidingsprocedure afspraken te maken.FJR Studiedag 2013 Wie zorgt er voor mij? - de oudere in het personen- en familierecht

FJR Studiedag 2013 Wie zorgt er voor mij? - de oudere in het personen- en familierecht

Datum: vrijdag, 07 juni 2013 | Locatie: ‘s-Hertogenbosch

De gouden jaren van de verzorgingsstaat lijken definitief voorbij. Op overheidsuitgaven moet worden bezuinigd, terwijl Nederland in hoog tempo vergrijst. Mede door een verbeterde gezondheidszorg stijgt de gemiddelde leeftijd van de bevolking nog steeds.