• Home
  • Aanmelden
  • Aanmelden studiedag

Aanmeldingsformulier voor de FJR studiedag op 15 juni 2017

Workshopkeuze

Voor het middagprogramma dient u uw voorkeur op te geven aan welke workshop u deel wilt nemen. U kunt aan twee workshops deelnemen, u wordt echter verzocht drie voorkeuren op te geven. Er wordt zo veel mogelijk getracht met uw voorkeur rekening te houden.

“Ouderschap in de 21ste eeuw”: